عرض تسلیت دانشجویان عراقی دانشگاه حکیم سبزواری به جامعه دانشگاهی کشور و دانشگاه حکیم سبزواری در پی حادثه دردناک سقوط بالگرد رئیس جمهور فقید کشورمان و شهادت خادم الرضا(ع) آیت الله رئیسی و همراهان انقلابی ایشان