باتوجه به تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ شروع کلاسهای نیمسال دوم ، شنبه ۱۶/بهمن/۹۵ می باشد. خواهشمند است دانشجویان ورودی بهمن در تاریخ یاد شده جهت تحویل مدارک ثبت نام و شرکت در کلاسها به اداره ی آموزش دانشکده علوم پایه مراجعه نمایند.

اداره ی پذیرش و ثبت نام

ارتباط با اداره ی پذیرش و ثبت نام:

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۳

تلگرام: ۰۹۰۱۱۷۳۷۶۱۰

همراه: ۰۹۳۵۹۴۵۱۰۸۷

ارتباط با امور خوابگاهها:  ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۸۶ و ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۸۸