دکتر ابراهیم علی دوست مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اختتاميه رویداد بین المللی کبدی جام فجر مقاومت گفت: در سیاست های کلان ایران و به تبع آن وزارت علوم، بنا به افزایش ارتباطات است که این رویداد نمونه عینی و عملی آن بود.

وی با بیان اینکه امیدواریم در آینده بتوانیم این رویداد را با حضور دانشجویان دختر برگزار کنیم افزود: قرار است شهریور ١۴٠٣ میزبان مسابقات دانشجویان کشورهای اسلامی باشیم تا این رویداد ها به طور مستمر ادامه یابد.

دکتر علی دوست در پایان گفت: دانشگاه حکیم سبزواری نمونه بارز تعاملِ عینی و عملی میان علم و ورزش را به خوبی نشان داده است.