دهمین جشنواره دانشگاهی رویش دانشگاه حکیم سبزواری با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد

اسامی کانون های تقدیر شده :

محور کانون برگزیده

کانون ادبی، برگزیده :
کانون موسیقی، شایسته تقدیر
کانون تئاتر، شایسته تقدیر

محور مسئولیت اجتماعی:

کانون هلال احمر، برگزیده

کانون بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، برگزیده

محور ایده و خلاقیت:

کانون کانون هنرهای تجسمی، برگزیده
کانون گردشگری شایسته تقدیر

محور کرسی آزاد اندیشی:

کانون قلم واندیشه، برگزیده