نشست پی گیری امور شهرهوشمند با حضور معاون وزیر ارتباطات، قائم مقام همرا اول، معاون بنیاد مستضعفان، مهندس سبحانی فر نماینده مجلس، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و معاون برنامه ریزی فرمانداری سبزوار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این نشست که در جهت پیگیری امور شهر هوشمند در سبزوار برگزار شداعضای کارگروه شهر هوشمند ضمن ارائه گزارشی برای معاون وزیر ارتباطات، قائم مقام همرا اول و معاون بنیاد مستضعفان به بحث و تبادل نظر با اعضا پرداختند.
گفتنی است در این جلسه سه مصوبه اصلی برای ایجاد شهر هوشمند در سبزوار به تصویب رسید.
شایان ذکر است دبیرخانه علمی شهر هوشمند سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری قرار دارد.
در حاشیه دیدار شهر هوشمند موضوع ضعف در سیستم پوشش دهی همراه اول در دانشگاه حکیم سبزواری مطرح و قائم مقام همراه اول قول حل مشکل دانشگاه را دادند.