مدیر مرکز کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری  به دعوت دانشگاه توینته (TWENTE) جهت همکاری در پروژه تحقیقاتی شبیه سازی جریان خون در سیستم قلبی و عروقی انسان  به هلند می رود.دعوت دانشگاه توئنته (TWENTE) هلند از عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری جهت همکاری و مشارکت در پروژه تحقیقاتی

به گزارش روابط عمومی، دانشگاه توئنته (TWENTE)  از دکتر احسان امیری راد، مدیر مرکز کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک برای مدت سه ماه جهت مشارکت در انجام پروژه شبیه سازی جریان خون در سیستم قلبی و عروقی انسان دعوت به عمل آورد.

قراراست در این پروژه چگونگی جریان خون در بخشی از رگهای قلبی-عروقی به منظور تحلیل الگوی جریان خون در عروق و رگهای کرونری مدل سازی شود.

گفتنی است دکتر امیری راد سال گذشته نیز از طرف دانشگاه KTH جهت مشارکت در انجام پروژه مدل سازی نانوسیالات دوفازی به کشور سوئد دعوت شده بود.

شما گرامیان جهت مشاهده سوابق علمی – پژوهشی دکتر احسان امیری راد هم اکنون می توانید بر روی اینجا کلیک کنید.

صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری