مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری از هماهنگی و رایزنی دانشگاه حکیم سبزورای به عنوان حوزه مرکزی برگزاری آزمون سراسری شهرستان سبزوار با مدیریت شهری شهرستان جهت برگزاری هر چه بهتر این آزمون خبر داد.

مهندس نصرتی پور در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: با توجه به اینکه آزمون سراسری کنکور به عنوان یکی یک پروزه ملی  در شهرستان سبزوار مطرح می باشدبه منظور هرچه بهتر برگزار شدن آزمون تمهیدات و جلسات لازم در حوزه های مختلف اجرایی و حفاظت آزمون هفته های قبل از برگزاری کنکور سراسری برگزار شد.

 نماینده سازمان سنجش و آموزش کشور در امر حفاظت آزمون سراسری گفت: از آنجاییکه مخزن شهرستانهای کاشمر، بردسکن، جوین و جغتای به عنوان مخزن فرعی شهرستان سبزوار در برگزاری آزمون  معرفی شده اند، کلیه مراقبت ها و تدابیر امنیتی با همکاری نیروی انتظامی اندیشیده شده است.