مقاله  دکتر غلامعلی فرزی دانشیار گروه مواد دانشگاه حکیم سبزورای  به عنوان یکی از  پراستنادترین مقالات ISI معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یکی از مقالات دکتر فرزی با عنوان

A novel active bionanocomposite film incorporating rosemary essential oil and nanoclay into chitosan

در ژورنال

Journal of Food Engineering

که از بهترین ژورنالهای ISI در حوزه نانو فناوری با رویکرد صنایع غذایی و  با  Impact Factor: 3.199 است توانست با بیش از ۲۹ ارجاع علمی در سال و در مجموع با ۱۱۶ ارجاع علمی در بین مقالات ISI حائز  رتبه  مقالات پر استناد شود.

گفتنی دکتر غلامعلی فرزی یکی از فعالترین پژوهشگران حوزه نانو در کشور می باشد که تاکنون مقاله های علمی معتبری و طرح های پژوهشی بسیاری از این دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری به ثبت رسیده است. وی  مدرک دکتری خود را در رشته  مهندسی پلیمر – نانو فناوری و فوق دکتری مهندسی پلیمر- نانوکامپوزیت اخذ کرده و زمینه های تحقیقاتی ایشان نانو کامپوزیت های پلیمری، نانو پوشش های پلیمری، میکروکپسولاسیون نانوداروها می باشد.