دکتر حامد اکبرزاده، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۹۸ قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، فدراسیون سرآمدان علمی ایران زیرنظرمدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دکتر حامد اکبرزاده، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۸ قرار داد.

این برای دومین سال متوالی است که دکتر اکبرزاده در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفته است.

گفتنی است فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعداد ۷۵ نفر از محققان کشور را در سال ۹۸ به عنوان سرآمدان علمی کشور انتخاب کرده است، دریافت پژوهانه نقدی، استفاده از گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نیز پرداخت حق الزحمه کامل همکاری تحقیقاتی محقق پسا دکتری بخشی از جوایز درنظر گرفته شده برای منتخبان فدراسیون سرآمدان علمی ایران است.

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری کسب این موفقیت ارزشمند و افتخار بزرگ را به جامعه علمی و دانشگاهی سبزوار تبریک عرض می نماید.