طرح تحقیقاتی ” بررسی تاثیرپارامترهای دما،فشار و مقدارمبرد بر راندمان سیکل تبرید تراکمی از طریق شبیه سازی”که طی قراردادی ازسوی سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) بادانشگاه حکیم سبزواری منعقد شده بود با موفقیت به پایان رسید.

دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مکانیک و مجری این طرح در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  با اشاره اینکه  انجام این طرح تحقیقاتی ۱۸ ماه طول کشید، گفت: از جمله نتایج و دستاوردهای موثر این طرح  کاهش مصرف انرژی و تولید آلاینده های ناشی از آن در بکارگیری کولرهای گازی با هدف تولید سرمایش بود.

Deymi-Mechanics.

استاد دانشگاه حکیم سبزواری افزود: یکی از دستاوردهای طرح توسعه یک مدل عددی با هدف محاسبه جرم بهینه میزان مبرد (گاز عامل سرمایش) در انواع کولرهای گازی با ظرفیت های مختلف می باشد. همچنین نتایج مدل عددی با مقادیر تجربی که در آزمایشگاه ملی انرژی سابا انجام گرفت مورد اعتبارسنجی واقع شد.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از پروژه امکان سنجی جایگزینی مبرد R22 (بعنوان مبرد مخرب لایه ازن) با مبرد R417A (بعنوان مبرد دوستدار محیط زیست) بررسی گردید. لازم به ذکر است که بر اساس نتایج تحقیقات قبلی مبرد R417A از معدود مبردهایی است که بدون هیچ گونه تغییر در ساختار سیکل تبرید میتواند جایگزین مبرد R22 گردد. بر این مبنا کپسول مبرد R417A پس از تلاش فراوان از خارج از کشور تهیه گردیده و نحوه عملکرد کولر گازی با این مبرد مورد بررسی تجربی قرار گرفت.

دکتر دیمی دشت بیاض با اشاره به اینکه مهم ترین دستاورد طرح را میتوان توسعه نرم افزار بومی محاسبات سیستم های تبرید تراکمی، RefCom، عنوان کرد  که توسط تیم تحقیقاتی پروژه مذکور برای اولین بار در سطح کشور ارائه گردید است،تصریح کرد: نرم افزار RefComبعنوان محصول مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و سازمان بهره وری انرژی ایران از این پس در اختیار تولیدکنندگان، کارشناسان و تعمیرکاران کولرهای گازی قرار می گیرد تا به کمک آن پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر عملکرد این سیکل ها محاسبه گردد.

مجری این پروزه تحقیقاتی در ادامه ضمن تشریح ویژگی های این نرم افزار عنوان داشت:  این نرم افزار دارای ۷ صفحه محاسباتی می باشد که درصفحات مختلف آن میتوان مواردی همچون خواص ترمودینامیکی انواع مبردها، راندمان سیکل تبرید (ضریب EER)، جرم بهینه مبرد برای انواع سایزها، تاثیر دمای محیط و طول لوله رابط بین بخش داخلی و بیرونی اسپلیت ها، محاسبات اقتصادی و زیست محیطی و درنهایت صفحه معرفی نرم افزار را محاسبه نمود. طرح تحقیقاتی

 
در شکل زیر دستاوردهای مهم طرح در قالب اینفوگراف مشاهده می گردد.

 
وی یادآور شد: از نتایج طرح پژوهشی مورد نظر مقالات متعددی استخراج شد که یکی از این مقالات با عنوان ” بررسی تجربی تاثیرمیزان جرم مبرد برعملکر دسیکل تبریدتراکمی” موفق به کسب عنوان مقاله برتر در هفتمین کنفرانس گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع گردیده است.
دکتر دیمی دشت بیاض در خاتمه ضمن تشکر از مجموعه دانشگاه بخصوص حوره معاونت پژوهشی و مدیریت ارتباط با صنعت بدلیل فراهم نمودن بستر مناسب جهت تعامل با صنایع مختلف خارج از دانشگاه، ابراز امیدواری نمود که با معرفی و شناخت هر چه بیشتر دانشگاه حکیم سبزواری بتوان در آینده قراردادهای پژوهشی بیشتر و موثرتری با صنایع مختلف منعقد نمود.