دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی سیمان و افق پیش رو با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری صبح امروز در سالن همایش های رازی تهران افتتاح شد.

دکتر امیری راد، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و دبیر علمی این همایش در سخنرانی افتتاحیه این همایش گفت: قطعاً برگزاری چنین رویدادهایی بامشارکت فعالان عرصۀ صنعت و پژوهشگران دانشگاهی می توانند نقش بسزایی درهم افزایی این دو رکن اساسی ایفا نموده و زمینۀ رشد و شکوفایی آن ها را فراهم نماید.
وی افزود:قاعدتاً بدون حرکت به سمت این هم افزایی سخن از توسعۀ اقتصادی شعاری بیش نیست و تجربۀ مشترک جهانی نیز گویای این واقعیت است که  بدون تعامل و همکاری سازنده و متقابل هر دوی صنعت و دانشگاه و نهایتاً مجموعۀ اقتصاد کشور دچار رکود خواهد شد.
مدیر دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه تصریح کرد:براین اساس دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دومین قطب علمی شمال شرق کشور، براساس سند چشم انداز خود  مترصد برگزاری همایش های تخصصی در زمینه های مختلف صنعتی شده و در این میان با مشارکت شرکت سیمان سبزوار و ماهنامۀ علمی-تخصصی سیمان اقدام به برگزاری همایش صنعت سیمان و افق پیشرو نموده است.
گفتنی است  دومین همایش ملی  و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری  روز های ۲۸ و ۲۹ مهرماه در سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.IMG_20161019_143315
 
IMG_20161019_143305 IMG_20161019_150401IMG_20161019_150352