مدیر مرکز مطالعات پیوسته دانشگاه سوربن فرانسه گفت: دانشگاه حکیم سبزواری امکانات علمی خوبی دارد و توسعه روابط دوجانبه با این دانشگاه از برنامه های دانشگاه پاریس ۱۳است.

پروفسور سرج زت تیوی  روز شنبه در حاشیه انعقاد تفاهم نامه دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه پاریس ۱۳فرانسه در جمع خبرنگاران افزود: برای توسعه روابط و انتقال ۲ جانبه در زمینه استاد، دانشجو و محقق این تفاهم نامه به امضاء رسیده است.

در دانشگاه حکیم سبزواری امکانات خوبی وجود دارد و این دانشگاه از پتانسیل بالایی در بخش های آموزشی و پژوهشی برخوردار است که ابن امکانات در راستای استفاده هر چه بهتر دانشجویان مورد استفاده قرار گرفته است.IMG_5609

مدیر مرکز مطالعات پیوسته دانشگاه سوربن فرانسه  با اشاره به امضای تقاهم نامه همکاری با دانشگاه حکیم سبزورای  ادامه داد: این تفاهم نامه بین دانشگاه پاریس ۱۳ و دانشگاه حکیم سبزواری به صورت تبادل استاد و دانشجو و محقق به صورت ۲ جانبه و رفت و برگشت است.
وی همچنین با اشاره به ابعاد مختلف تفاهم نامه بین ۲ دانشگاه اظهار کرد: در دیدار دو روزه از دانشگاه حکیم سبزواری نشست هایی برای برقراری ارتباطات پژوهشی و علمی  بین این دو دانشگاه انجام شد.
 
وی افزود:در دانشگاه حکیم سبزواری امکانات خوبی وجود دارد و این دانشگاه از پتانسیل بالایی در بخش های آموزشی و پژوهشی برخوردار است که ابن امکانات در راستای استفاده هر چه بهتر دانشجویان مورد استفاده قرار گرفته است
پروفسور سرج زت تیوی با عنوان اینکه مردم ایران دارای تاریخ و فرهنگ دیرینه ای هستند و ما علاقمند به فراگیری فرهنگ، تمدن و آداب  ورسوم  ایران هستیمُ خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از جایگاه علمی و فرهنگ غنی برخوردار است و کشورهای غربی علاقه مند به توسعه همکاری علمی و فرهنگی با ایرا ن هستند.