دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه در حکمی  جناب آقای دکتر جواد طیبی استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی را به عنوان مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب کردند.
متن حکم  رئیس دانشگاه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جواد طیبی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی
با سلام
         با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان مدیر تحصیلات تکمیلی  منصوب می گردید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج)، ضمن رعایت جوانب شرعی، قوانین و مقررات مربوطه، صرفه و صلاح دانشگاه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و ارزشمند دانشگاه در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.
        شایسته است اقدامات خود را مبتنی بر برنامه ریزی، پایش عملکرد حوزه تحصیلات تکمیلی و بر اساس خرد جمعی تنظیم و اجرا نمایید. بدیهی است افزایش سهم تولید علم دانشگاه توسط تحصیلات تکمیلی و کیفی سازی امور مربوط به آن از اقدامات اساسی آن حوزه محترم مد نظر قرار گیرد. از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را خواستارم.
جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری