قرارداد همکاری دکتر شهاب بهرامی مهندس شبکه های مخابراتی نسل پنجم در دانشگاه بریتیش کلمبیا (UBC) به عنوان محقق وابسته دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید.

دکتر بهرامی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا است و زمینه تحقیقاتی ایشان در حوزه بهینه سازی، نظریه بازی، شبکه های نرم افزار محور، اقتصاد انرژی و شبکه های هوشمند قدرت است.

 گفتنی است محققان و استادان وابسته بصورت ویدئو کنفرانس، ارائه درس و یا همکاری در هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی با دانشگاه ها همکاری می کنند و در یک دوره زمانی تعیین شده با حضور در دانشگاه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند، البته ارتباط علمی آنها با دانشگاه همواره برقرار است.