قرارداد همکاری دکتر محمد خلوتی، پژوهشگر سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای( CERN) و عضو پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ( IPM) به عنوان محقق وابسته دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زمینه پژوهشی دکتر خلوتی فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک پزشکی است.

گفتنی است جذب اعضای هیات علمی و محققان و صاحبنظران توانمند خارج از کشور به عنوان عضو هیات علمی و محقق وابسته در دانشگاه حکیم سبزواری با هدف ارتقای همکاری های علمی  بین المللی صورت می گیرد، محققان و استادان وابسته در هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی بصورت ویدئو کنفرانس، ارائه درس با دانشگاه ها همکاری می کنند و در یک دوره زمانی تعیین شده با حضور در دانشگاه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند، این در حالی است که البته ارتباط علمی آنها با دانشگاه همواره برقرار است.