طی حکمی از سوی دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، جناب آقای دکتر حامد ادب استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه سنجش از دور به مدت یکسال به عنوان “مدیریت گروه ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی” منصوب شد.

متن این حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حامد ادب
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه سنجش از دور

با سلام

بازگشت به نامۀ شمارۀ ۳۵۳۴/د۹۶ مورخ ۹۶/۲/۶ رئیس محترم دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی و انتخابات برگزار شده در دانشکده، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت یک سال “مدیریت گروه ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی” دانشکدۀ مذکور به شما محول می گردد. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت و ضعف گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱– برنامه ریزی برای افزایش تعداد و حجم قراردادهای پژوهشی و مطالعاتی برون دانشگاهی و ترغیب اعضای هیأت علمی به مشارکت فعال در آنها؛

۲- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛

۳- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۴- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تأکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۵- ترغیب اعضای هیأت علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

۶- برنامه ریزی در جهت تکمیل ساعات موظف کلیه اعضای هیأت علمی و توزیع ساعات تدریس در تمام طول هفته.

 توفیقات روزافزون جناب عالی در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری