طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر محمدعلی پرتانیان به عنوان مدیر گروه جدید ریاضی کاربردی منصوب گردید.
 
 
متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر محمدعلی پرتانیان
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی
با سلام

        بازگشت به نامه شماره  ۱۲۳۸۷ مورخ ۹۶/۰۳/۳۰ رئیس محترم دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، از تاریخ اتمام حکم قبلی به مدت یک سال “مدیریت گروه ریاضی کاربردی” دانشکده مذکور به شما محول می گردد. انتظار می رود با اهتمام و جدیت کافی در راستای برنامه راهبردی دانشگاه مصوب ۱۳۹۴ نسبت به برنامه ریزی، توسعه و پیشبرد اهداف گروه، گام هایی مؤثری بردارید. ضروری است با توجه به نقاط قوت و ضعف گروه به موضوعات زیر توجه ویژه مبذول دارید:

۱- افزایش تولیدات علمی گروه با تکیه بر توان اعضای هیات علمی و دانشجویان؛

۲- ایجاد رشته های نوین نیاز محور در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری سایر گروه ها در دانشگاه؛

۳- توجه ویژه به رفتار و اخلاق حرفه ای و فردی در دانشجویان با تاکید بر نظم، انتقادپذیری، پرسشگری و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان؛

۴- ترغیب اعضای هیات علمی به نظارت بر سنوات تحصیلی دانشجویان، به منظور منطقی نمودن سنوات مقاطع مختلف؛

   توفیقات روزافزون شما در پیشبرد هرچه بهتر امور گروه و ایفای نقش در ارتقای سطح علمی دانشگاه را از درگاه احدیت خواهانم.

 
 

رئیس دانشگاه

دکتر جواد حدادنیا