طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر مهیار علوی مقدم به عنوان دبیر علمی دومین کنگره بین المللی سربداران منصوب گردید.

متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر مهیار علوی مقدم
دانشیار و عضو محترم هیات علمی دانشگاه
با سلام
احتراماً، نظر به برگزاری موفق کنگره بین المللی سربداران در سال ۱۳۹۴ و مصوبات آن مبنی بر برگزاری دو سالانه آن و با توجه به برگزاری دومین کنگره بین المللی سربداران در دانشگاه حکیم سبزواری در بهار ۱۳۹۷، نظر به مراتب تجارب جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان “دبیر علمی” این کنگره منصوب می شوید. امید است در سایه همفکری و تعامل با تمامی ارکان دانشگاه و متخصصین در حوزه های مختلف مرتبط با کنگره در سطح ملی و بین المللی، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

دکترجواد حدادنیا

رئیس دانشگاه