طی مراسمی که در حوزه  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با حضور دکتر مولوی، معاون پژوهش و فناوری، دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست، مدیران و همکاران حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزورای برگزار شد، از زحمات دکتر ایلدرآبادی  ”مدیر سابق حوزه فناوری و اطلاعات” دانشگاه تقدیر به عمل آمد و دکتر بقایی نژاد به عنوان مدیر جدید ” فناوری و اطلاعات”  دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.