مراسم معارفه مدیر جدید امور بین الملل و دانشجویان خارجی دانشگاه، اقای دکتر مهدوی با حضور معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و قائم مقام رئیس دانشگاه در امور دانشجویی و آموزشی برگزار شد.