دکتر مولوی طی نامه ای از خدمات دکتر حسین شاد، معاون سابق اداری و مالی دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
متن نامه بدین شرح است:
 
جناب آقای دکتر حسین شاد
معاون محترم اداری و مالی
با سلام
بی تردید مجموعه ی دستاوردها و پیشرفت های هر سازمان در سایه ی روحیه ی همبستگی و تعهد مدیران و سایر کارکنان میسر می گردد.
بر خود فرض می دانم از مساعی و تلاش های جناب عالی در مدت خدمت در معاونت اداری و مالی دانشگاه که به نحو احسن و شایسته امور را به انجام رساندید قدردانی و تشکر نمایم و دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.