بهزاد امین افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش هسته ای دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه سونگ کیون کوان کره جنوبی شد.
این دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگویی با روابط عمومی با اشاره به پذیرش و ارسال دعوت نامه ای از دانشگاه سونگ کیون کوان، کره جنوبی برای وی، گفت:  یک تیم بزرگ تحقیقاتی از این دانشگاه، انجام یک پروژه بزرگ که در زمینه طراحی و ساخت شتاب دهنده های پزشکی است را شروع کردند که قرار است بنده به عنوان همکار و عضوی از این گروه، از کشور ایران، به این تیم تحقیقاتی ملحق شوم و در انجام این پروژه همکاری داشته باشم و بخشی از این پروژه را انجام دهم.
گفتنی است دانشگاه سونگ کیون کوان (Sung Kyun Kwan)  کره جنوبی از قدیمی ترین دانشگاه های شرق آسیا و یکی از برترین دانشگاه های آسیا وجهان است.