رئیس دانشگاه در حکمی دکتر احسان امیری راد، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک را به سمت “مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی” منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر احسان امیری راد
عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
با سلام
        احتراماً، نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سمت “مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی” منصوب می شوید. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و ضمن رعایت جوانب شرعی، قوانین و مقررات مربوطه، نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی، صرفه و صلاح دانشگاه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و ارزشمند دانشگاه، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.
شایسته است اقدامات خود را مبتنی بر برنامه ریزی، پایش عملکرد، اجرای طرح توسعه پایدار و مدیریت سبز استفاده بهینه از منابع در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید، اهداف عالیه دانشگاه را اجرا نمایید. استفاده از توان علمی و پژوهشی و دیدگاه  های ارزشمند اعضای هیات علمی در این حوزه مهم مورد تاکید است؛ تا شاهد استفاده از روش های جدید و بهینه در مدیریت منابع، استفاده از رویکردهای نوین همچون فن آوری سبز و کاهش پیامد های زیست محیطی و در نتیجه رسیدن به مفهوم دانشگاه سبز یا مدیریت سبز به معنای واقعی باشیم.

دکترعلی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه