نمایندگی انجمن ایرانی تاریخ اسلام در استان خراسان رضوی به دانشگاه حکیم سبزواری اعطا شد.
با وجود رویکرد استانی انجمن ایرانی تاریخ اسلام، معتبرترین انجمن علمی کشور در حوزه تاریخ اسلام، مبنی بر اختصاص دفاتر به دانشگاه های مراکز استان ها، نظر به اهمیت دانش تاریخی در شهرستان سبزوار، دفتر نمایندگی مستقلی به این شهرستان به مرکزیت دانشگاه حکیم سبزواری و به نمایندگی دکتر علیرضا اشتری تفرشی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص یافت.
در بخشی از حکم صادره به امضای دکتر سید احمدرضا خضری، رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام خطاب به آقای دکتر اشتری تفرشی چنین آمده است:«امید است در پرتو عنایات الهی و جلب همکاری و همراهی استادان، پژوهشگران و علاقمندان حوزه تاریخ اسلام و در چارچوب آیین نامه های داخلی و دفاتر استانی و مصوبات هیئت مدیره انجمن، فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه تاریخ اسلام را در شهرستان سبزوار گسترش دهید و سازماندهی فرمایید.»
شایان ذکر است که انجمن ایرانی تاریخ اسلام معتبرترین مرجع علمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه تاریخ و تاریخ اسلام است. دو نشریه پژوهش نامه تاریخ اسلام(علمی – پژوهشی) و پژوهش نامه تاریخ تشیع(موافقت اولیه علمی – پژوهشی) از نشریات این انجمن، ده ها نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور از اعضای آن و شماری از معتبرترین دانشگاه های کشور مانند دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اصفهان و … از اعضای حقوقی آن به شمار می روند و دفاتر نمایندگی آن در دانشگاه های مراکز استانها فعال است. همچنین این انجمن با نهادهایی بین المللی مانند موسسه علمی – فرهنگی اکو دارای تفاهم نامه های همکاری است. همچنین آدرس وبگاه رسمی انجمن به شرح ذیل است:

http://isihistory.ir/