نخستین کنگره نکوداشت مجاهد نستوه حاج شیخ عباسعلی اسلامی سبزواری

شنبه یکم دی ماه ۹۷، ساعت ۱۸

سالن اجتماعات مدرسه علمیه اهل البیت (ع)