جدیدترین شماره خبرنامه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد

شماره جدید خبرنامه دانشگاه منتشر شد.

در این شماره می خوانید: گزارش، رویداد، با استادان، با دانشجویان، انتصاب ها و مصاحبه

جهت مشاهده این شماره می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://hsu.ac.ir/doc/newsletter/bahar.pdf