برنامه زمانی کارگاه های مرکز مشاوره دانشگاه

احتراما” به استحضار می رساند  بازه زمانی ۱۹ لغایت ۲۴ مهر ماه به عنوان هفته سلامت روان  با شعار ” سلامت روان برای همه ، سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر برای همه و همه جا ” نامگذاری شده است ،  به همین مناسبت و در راستای آگاهی و ارتقاء سلامت روان دانشجویان، خانواده ها و شهروندان، مرکز مشاوره دانشگاه برگزاری کارگاه های دوره دوم نیمسال اول  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به مناسبت مذکور به شرح زیر پیش بینی نموده است:

 

لازم به ذکر است کارگاههای مذکور به صورت مجازی واز طریق لینک تعریف شده برای برنامه های مرکز مشاوره

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/kha-vmv-74d

 برگزار می گردد.