بر اساس اعلام کمیته انتخاب پژوهشگران برگزیده استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹، دکتر فاطمه میوانه دانش آموخته مقطع دکتری آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری و  محقق پسادکتری دانشگاه به عنوان دانشجوی برگزیده استان خراسان رضوی در هفته پژوهش معرفی شد.

لازم به یادآوری است این دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری در کارنامه تحقیقاتی خود پژوهش های بین المللی معتبری با پژوهشگرانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، استرالیا، کره، انگلیس، امریکا، چین، برزیل، سوئیس و پرتغال دارد.