تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

بر اساس این تقویم مهلت انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ۱۱ بهمن ماه آغاز می شود و دانشجویان تا ۱۵ بهمن‌ماه می توانند با توجه به سال ورود به دانشگاه نسبت به انتخاب واحد از طریق سامانه آموزش اقدام کنند.

کلاس های نیمسال دوم، سال تحصیلی  جاری نیز از ۱۸ بهمن ماه آغاز می‌شود.

زمان حذف و اضافه برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ۲۷ و ۲۸بهمن ماه ۹۹ می باشد.

کلاس های درسی دانشگاه نیز در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ۱۹خردادماه ۱۴۰۰ پایان می‌یابد، همچنین امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی  دانشگاه  از ۲۲ خرداد آغاز و تا ۳تیرماه ادامه خواهد داشت.