همزمان با ایام الله دهه ی مبارک فجر:

 آیین افتتاح پروژه ی نوسازی زمین چمن مصنوعی دانشگاه حکیم سبزواری

شنبه ۱۸ بهمن ماه، ساعت ۱۰:۴۵