«نظام نامه اخلاق آموزش» جهت ارائه نظر و بازخورد در اختیار کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان محترم آموزش و دانشجویان گرامی قرار می گیرد.

 لینک دانلود فایل