دانشجوی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ۵ آزمون دکتری شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انسیه سادات عسکری تبار دانشجوی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ۵ در آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی شد.

ضمن تبریک به این دانشجوی گرامی برای ایشان آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی را داریم.