پیام تصویری دکتر علی اصغر مولوی، رییس دانشگاه حکیم سبزواری به داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰

 دانشگاه حکیم سبزواری طی روزهای ۹ تا ۱۲ تیرماه میزبان ۶۳۴۶ داوطلب سبزواری آزمون سراسری است.

گفتنی است در نشست نمایندگان تام الاختیار برگزاری آزمون های سازمان سنجش که در روز شنبه ۵ تیرماه برگزار شد، دانشگاه‌حکیم‌سبزواری درمیان بالغ بر ۴۲۰ حوزه برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۹ به عنوان حوزه ممتاز کشور در برگزاری آزمون های سراسری انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

پیام تصویری دکتر علی اصغر مولوی، رییس دانشگاه حکیم سبزواری به داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ را اینجا ببینید