گزارش صداوسیما از طرح ارتباط با صنعت محققان دانشگاه حکیم سبزواری با کارخانه سیمان سبزوار

جهت مشاهده گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/DsDK6ykcLI616kO