طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر حمیدرضا باغانی عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک به عنوان “مدیر گروه آموزشی فیزیک” منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر حمیدرضا باغانی
سرپرست محترم گروه آموزشی فیزیک

 

سلام علیکم

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی،  به موجب این حکم از تاریخ حکم سرپرستی به شماره نامه ۳۷۱۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ به مدت دو سال با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “مدیر گروه آموزشی فیزیک” منصوب می گردید.  امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی توان و تجربه خود و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و  همچنین  موارد مطرح شده در ابلاغ سرپرستی در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

دکتر محمد علی زنگنه اسدی

سرپرست دانشگاه