نشست بسیج اساتید دانشگاه حکیم سبزواری با حضور سرپرست دانشگاه در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی برگزار شد.