به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند سامانه سجاد (https://portal.saorg.ir) جهت ثبت درخواست میهمانی و انتقالی دانشجویان تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ فعال شده است.