وزیر فرهنگ در پیامی به مراسم بزرگداشت پدر شعر انقلاب، گفت: شعر سبزواری، در زمره اشعار جوششی است که بیشترین معنی را در کمترین محمل لفظ جای می‌دهد و به همین دلیل مقبولیت عام می یابد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیام محمدمهدی اسماعیلی ، از سوی محمد حسین زاده مدیرکل خراسان رضوی در سبزوار قرائت شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

             بسم الله الرحمن الرحیم 

بشر برای ابراز حالات و اندیشه خویش نیازمند کلمه است و در این راه به همه راه‌های ابراز اندیشه، اندیشیده و بهره گرفته است.
یکی از این راه‌ها روی آوری به شعر است، گاه شعر وظیفه انتقال معنی آنچه که نمیتوان با نثر بیان کرد را بر عهده می‌گیرد و پس از عبور دادن معنی از میان تمام لطائف و صنعت‌های لفظی و شعری، و عطرآگین کردن آن، به بهترین وجه آن را به مخاطب منتقل می‌کند در این میان ارائه مفاهیم آکنده از حکمت در قالب شعر، انتخاب بهترین شیوه ابراز برای بهترین مفاهیم است.
پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره همین نوع از شعر فرموده است ” ان من الشعر لحکمه”  (برخی از شعرها حکمت هستند)پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، شعر آکنده از حکمت و اندرز به میان مردم کشانده شد و عنایات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به این مهم سبب گردید تا شعر پاک و تاثیرگزار توسعه یابد.روح شوریدگی و شاعرانگی در سرزمین کهنمان جاری شود.
شعرها به شعار و شعارها به سروده های ماندگار تبدیل شدند و فریاد حق طلبی و حق خواهی را شکل دادند.
مرحوم استاد حمید سبزواری یکی از شاعران متعهدی است که شعر را پاکیزه نگاهداشت و نجیبانه عرضه کرد. شعر سبزواری، در زمره اشعار جوششی است که بیشترین معنی را در کمترین محمل لفظ جای می‌دهد و به همین دلیل مقبولیت عام می یابد. شاید کمتر شاعری پس از انقلاب این توفیق را داشته که شعرهایش از مقبولیت عام و وسیع برخوردار باشد. امروز برخی از اشعار استاد سبزواری که در قالب سرود عرضه شده است در خاطره های نسل ما نقش بسته و سینه به سینه منتقل می‌شود. در اشعار او شهود و شهادت و عرفان و معنویت و حماسه دست در دست هم می‌دهند و معنایی آسمانی خلق می‌کنند.او با اینهمه در برابر سربازان عشق بی خویشتنی خویش را فریاد می‌زند
سر به پیش افکنده دارم پیش سربازان عشق
اینجانب ضمن ادای احترام به مردم شریف سبزوار، به حاضران و سامان دهندگان این همایش درود می فرستم و همنوا با این شاعر ماندگارمان زمزمه می کنم که:
برآیید برآیید به وحدت بگرایید

که از شاخ وفایید که از اصل ولایید

 شما امت خاصید شما اسوه ناسید

 شما اس اساسید ، شما باب رجایید 

محمدمهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی