نشست مسئول بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی با فرماندهان و مسئولین حوزه ها و پایگاه های بسیج دانشجویی شهرستان سبزوار با حضور رئیس و مسئولان دانشگاه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.