طی حکمی از سوی دکتر خطیبی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکترحسین شاد عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیر دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور منصوب شد.