اطلاعیه مهم در خصوص کارنامه سلامت جسم و روان

آدرس لینک کارنامه سلامت جسم

https://portal.saorg.ir/physicalhealth

آدرس لینک کارنامه سلامت روان

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

ضمنا دانشجویانی که در سنوات قبل در سامانه ثبت نام نموده اند در زمان ورود به صفحه باید گزینه ورود را انتخاب نمایند

نام کاربری را کد ملی وارد نمایند و پسورد همان پسورد قبلی می باشد.