دومّین دوره آزمون زبان تولیمو در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

 دوّمین آزمون تولیمو در دانشگاه حکیم سبزواری در روز سه شنبه ۲۶ مهرماه در محل سالن کامپیوتر معاونت پژوهشی  واقع در طبقه اول کتابخانه مرکزی  برگزار شد.

نماینده دانشگاه در امر برگزاری آزمون زبان تولیمو  گفت: این آزمون از ساعت ۰۷٫۳۰ الی ۱۰٫۳۰  برگزار شد.

آقای هادی کیخسروی اظهار داشت: آزمون تولیمو یکی از آزمون های استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی بویژه دانشجویان دکتری است که برای دفاع از رساله خود بایستی نمره قبولی در آن را اخذ کرده باشند.

شایان ذکر است آزمون تولیمو به صورت هفته در میان در روزها ی سه شنبه برگزار می شود و حوزه دانشگاه حکیم سبزواری به صورت مداوم این آزمون را برگزار خواهد کرد. دوره بعدی آزمون در روز سه شنبه مورخه ۱۰-۸-۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.