کارگاه با عنوان “معرفی ظرفیت های پژوهشی و جذب گرنت کشور آلمان” توسط دکتررضا سهیلی فرد

در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲ الی ۱۴

تالار بین المللی بیهقی