همایش«کارآفرینی اجتماعی » با سخنرانی دکتر طاها رمضانی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مهندس محمد امین بابایی رئیس اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

این همایش همزمان با هفته کارآفرینی و به همت مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری، مدیریت فرهنگی و اجتماعی، انجمن اقتصاد و مدیریت در تالار شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برپا شد.

گفتنی است دکتر طاها رمضانی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مهندس محمد امین بابایی رئیس اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از نمایشگاه و بازارچه دستاوردهای دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.