گروه زبان و ادبیات عربی با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان عربی
زمان: ۲۷ آذرماه۱۴۰۱
ساعت: ۹٫۳۰ تا ۱۱٫۳۰

مکان: دانشگاه حکیم سبزواری تالار استاد محمد تقی شریعتی