گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد دوره آمادگی بسندگی زبان انگلیسی(HSUEPT) را برای دانشجویان دکتری و سایر متقاضیان در نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری برگزار نماید.

لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه به آدرس https://www.hsu.ac.ir/azad/ نسبت به مطالعه شرایط و ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ارائه گواهینامه قبولی در این دوره به منزله کفایت بسندگی زبان خواهد بود.