کلیپ تصویری نشست روابط عمومی های دانشگاه ها و مراکز علمی و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور(جهت مشاهده کلیپ کلیک کنید)
(دانشگاه حکیم سبزواری – خردادماه ۱۴۰۲)