با حکم رئیس دانشگاه دکتر مصطفی مهدوی آرا مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب به عنوان “مسئول راه‌اندازی میز کشورهای عربی” منصوب شد.

 

متن حکم بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر مصطفی مهدوی آرا
مدیر محترم گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

سلام علیکم

         با عنایت به اهمیت توسعه فعالیت های بین المللی در استراتژی های دانشگاه،  جایگاه راهبردی آن در توسعه امورآموزشی و پژوهشی و هدایت عالیه و همه جانبه فعالیت‌های بین الملل و به پیشنهاد مدیر محترم همکاری های علمی، بین‌المللی و دانشجویان غیرایرانی به شماره نامه ۲۶۷۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ و  نظر به مراتب تعهد و تخصص جناب عالی با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی به عنوان “مسئول راه‌اندازی میز کشورهای عربی” منصوب می گردید.
       امید است با تلاش‌های سازنده‌ی حضرتعالی و با اتخاذ راهبردهای دقیق، اقدامات مؤثری در تشکیل میز کشورهای عربی، تهیه نقشه راه و برنامه راهبردی ۱۰ ساله فعالیت های بین المللی، پیگیری جذب دانشجوی بین الملل از کشورهای عربی، بسترسازی لازم برای ساماندهی امور دانشجویان عرب زبان دانشگاه، استفاده از ظرفیت دانشگاههای منطقه در رویدادهای فرهنگی (مانند راهپیمایی اربعین)، علمی (کنفرانس ها بخصوص کنفرانس روز جهانی عربی) وآموزشی (برگزاری دوره ها و کارگاهها، انجام پایان نامه های مشترک و …)، پیگیری عقد تفاهم نامه ها، جذب اساتید وابسته و ایجاد بستر فرصت مطالعاتی اساتید در کشورهای عربی منطقه و همچنین اهتمام ویژه و همکاری در راه اندازی و به روز رسانی سایت عربی و فایل های تبلیغاتی مورد نیاز مدیریت بین الملل دانشگاه صورت پذیرد. هماهنگی کامل با مدیر محترم همکاری بین الملل و ودانشجویان غیر ایرانی مورد انتظار است. موفقیت روزافزون شما در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی

رئیس دانشگاه