تیزر آشنایی با رشته مرمت بناهای تاریخی دانشگاه حکیم سبزواری

🔸ببینید!
فیلم زیبایی که دانشجویان مرمت بناهای تاریخی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری برای معرفی رشته خودشان ساخته اند.
تماشای آن خالی از لطف نیست.

لینک تماشا در آپارات:

https://www.aparat.com/v/c2di4