در  مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی بانوان” کارکنان و اعضای هیات علمی خانم، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزشی کشور که با حضور ۵ تیم از دانشگاه‌های حکیم سبزواری، بیرجند، مجتمع آموزش عالی اسفراین، بجنورد و دانشگاه کوثر برگزار شد، تیم بانوان دانشگاه حکیم سبزواری  مقام سوم را کسب کرد.

میزبان: دانشگاه کوثر بجنورد

تاریخ برگزاری: ۲۷ لغایت ۲۹ شهریور

اعضای تیم دانشگاه:
خانم ها: دکتر مریم بلالی، دکتر طیبه امیری پارسا، طیبه مهرآبادی، نجمه عبداللهی، سمیه مهران فر، مینا زرقانی
سرپرست تیم: زهرا واعظی نژاد
مربی: فاطمه دولت آبادی

مقام ها:
خانم دکتر بلالی: مقام اول انفرادی
خانم دکتر امیری پارسا: مقام اول انفرادی
خانم مینا زرقانی: مقام سوم انفرادی

در رده ی تیمی: کسب مقام سوم توسط دانشگاه حکیم سبزواری

.